Raad van bestuur

Michel Balieus, onafhankelijk bestuurder

Philippe Berlamont, onafhankelijk bestuurder

Daphné Claude, bestuurder

Serge Stroïnovsky (Claes-Wagner SRL), bestuurder

François Vogeleer, onafhankelijk bestuurder

Alice Weill, bestuurder

Jeanine Windey, onafhankelijk bestuurder,

Philippe L. Weill (Clost SA), bestuurder, voorzitter

Bruno Lippens (BL Consulting), secretaris

Corporate Governance Charter (update 28 september 2020)

Uitvoerend Comité

Serge Stroïnovsky
Philippe L. Weill

Dagelijks management

BL Consulting, vertegenwoordigd door Bruno Lippens

Audit Comité, Benoemings- en vergoedingscomité

De Raad van bestuur als geheel voert de aan het Audit Comité en Benoemings- en vergoedingscomité toegewezen taken uit.

Commissaris

RSM InterAudit, vertegenwoordigd door Sébastien Deckers