Bedrijfsinformatie

Beluga nv
43 rue du Baillois, B-1330 Rixensart
RPR 401765981
BTW BE 401.765.981

Om uw naam op te nemen in de investor relations mailing list, en alle beschikbare informatie gratis per e-mail te ontvangen, gelieve een e-mail te sturen naar: info@belugainvest.com

contact: Bruno Lippens

Kapitaal en aandelen

Totaal maatschappelijk kapitaal: € 4.610.247,39
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 1.366.990
Totaal aantal stemrechten (de noemer): 1.366.990

Alle stemrechtverlenende effecten zijn aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Alle aandelen zijn van een zelfde categorie. Alle aandelen hebben dezelfde stemrechten.

De Raad van bestuur beschikt over de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal van € 4.000.000 en de mogelijkheid tot inkoop van eigen aandelen. Per 30/06/2018 waren er 4.535 eigen aandelen Beluga aangekocht op de beurs: zie meest recent persbericht hieromtrent. De Algemene Vergadering van 18/05/2018 heeft de bevoegdheid tot inkoop van eigen aandelen terug verlengd met 18 maanden.

De aandelen zijn statutair op naam of gedematerialiseerd. Bestaande aandelen aan toonder werden van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde aandelen.

De aandelen zijn genoteerd op NYSE Euronext Brussel, Eerste Markt (dubbele fixing), onder het symbool BELU en met ISIN code BE0003723377.

Dividend

Coupon nr 1: kapitaalvermindering van € 6,50 (netto) per aandeel, betaalbaar vanaf 27/06/2006.
Coupon nr 2: dividend van € 0,10 (bruto) per aandeel, betaalbaar vanaf 1/10/2008.
Coupon nr 3: dividend van € 0,10 (bruto) per aandeel, betaalbaar vanaf 1/06/2009.
Coupon nr 4: dividend van € 0,10 (bruto) per aandeel, betaalbaar vanaf 1/06/2010.
Coupon nr 5: dividend van € 0,10 (bruto) per aandeel, betaalbaar vanaf 1/06/2011.
Coupon nr 6: dividend van € 0,10 (bruto) per aandeel, betaalbaar vanaf 1/06/2012.
Coupon nr 7: dividend van € 0,10 (bruto) per aandeel, betaalbaar vanaf 1/06/2013.
Coupon nr 8: dividend van € 0,04 (bruto) per aandeel, betaalbaar vanaf 2/06/2014.
Coupon nr 9: dividend van € 0,348 (bruto) per aandeel, betaalbaar vanaf 20/05/2020.

Coupon nr 10: dividend van € 0,13 (bruto) per aandeel, betaalbaar vanaf 28/05/2021.

De vroegere 1.300.000 “VVPR strips” waarvan de notering door NYSE Euronext sinds 2013 werden geschrapt, werden in 2016 afgeschaft.

Transparantie

De statutaire drempels voor participatiemeldingen zijn bepaald op 2%, 3%, 4%, 5%, 7,5%, 10%, 15%, 20%, enzovoort telkens per schijf van vijf procentpunt.

Kennisgevingsplichtige partijen kunnen contact opnemen met Bruno Lippens bij Beluga, via email op het adres bruno.lippens@belugainvest.com

De nodige formulieren vindt u ook op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten: FSMA.

Participaties gemeld per 26/05/2023:
Ph. Weill (Hilos S.A., Longeval S.A.) : 80,62%

Peter Demolder: 3,03%
Persberichten van:

26/05/2023

19/05/2023
31/10/200818/11/2010
23/02/2011
14/03/2011
26/03/2012
30/05/2014
6/05/2015
9/01/201914/01/201917/12/201924/12/2019

Statuten

gecoördineerde statuten van Beluga nv(vrije vertaling)

Financiële Agenda

Jaarresultaten 2022: 31/03/2023
Publicatie jaarbrochure 2022: 15/04/2023
Algemene Vergadering over boekjaar 2022: 19/05/2023
Halfjaarresultaten 2023: 30/09/2023

Documentatie Algemene Vergaderingen

Algemene Vergadering 19/05/2023 over boekjaar 2022: oproeping tot de vergadering met formaliteiten en procedures, agenda, volmachtformulier, jaarrekening 2022,  jaarrekening 2022 xhtml (ESEF),verslagen commissaris 2022 – notulenpersbericht

Algemene Vergadering 20/05/2022 over boekjaar 2021: oproeping tot de vergadering met formaliteiten en procedures, agenda, volmachtformulier, jaarrekening 2021,  jaarekening xhtml (ESF),verslagen commissaris 2021 – notulen persbericht

Algemene Vergadering 21/05/2021 over boekjaar 2020: oproeping tot de vergadering met formaliteiten en procedures, agenda, volmachtformulier, jaarrekeningen 2020 enkelvoudig/geconsolideerd, verslagen commissaris enkelv / geconsolideerdnotulen persbericht

Buitengewone Algemene Vergadering 31/07/2020: agenda, volmacht, fusievoorstel, statutenwijziging informatiedocument, voorstel nieuwe statuten NL / statuts FR , persbericht

Algemene Vergadering 15/05/2020 over boekjaar 2019: oproeping tot de vergadering met formaliteiten en procedures, agenda, volmachtformulier, jaarrekeningen 2019 enkelvoudig/geconsolideerd, verslagen commissaris enkelv / geconsolideerdnotulenpersbericht

Algemene Vergadering 17/05/2019 over boekjaar 2018: oproeping tot de vergadering met formaliteiten en procedures, agenda, volmachtformulier, jaarrekeningen 2018 enkelvoudig/ geconsolideerd, verslagen commissaris enkelv / geconsolideerdnotulenpersbericht

Algemene Vergadering 18/05/2018 over boekjaar 2017: oproeping tot de vergadering met formaliteiten en procedures, agenda, volmachtformulier, jaarrekeningen 2017 enkelvoudig/ geconsolideerd, verslagen commissaris enkelv / geconsolideerdnotulenpersbericht

Algemene Vergadering 19/05/2017 over boekjaar 2016: oproeping tot de vergadering met formaliteiten en procedures, agenda, volmachtformulier, jaarrekeningen 2016 enkelvoudig/ geconsolideerd, verslagen commissaris enkelv / geconsolideerdnotulenpersbericht

Algemene Vergadering 20/05/2016 over boekjaar 2015: oproeping tot de vergadering met formaliteiten en procedures, agenda, volmachtformulier, jaarrekeningen 2015 enkelvoudig/ geconsolideerd, verslagen commissaris enkelvoudig / geconsolideerd

Algemene Vergadering 15/05/2015 over boekjaar 2014: oproeping tot de vergadering met formaliteiten en procedures, agenda, volmachtformulier, jaarrekeningen 2014 enkelvoudig/ geconsolideerd, verslagen commissaris enkelvoudig / geconsolideerd

Algemene Vergadering 16/05/2014 over boekjaar 2013: oproeping tot de vergadering met formaliteiten en procedures, agenda (update 2.05.2014), volmachtformulier, jaarrekeningen 2013 enkelvoudig / geconsolideerd, verslagen commissaris enkelvoudig / geconsolideerd

Algemene Vergadering 2013 over boekjaar 2012: oproeping, volmacht, jr. enk / cons, commissaris enk / cons

Algemene Vergadering 2012 over boekjaar 2011: agendavolmacht, jr. enk / cons, commissaris enk / cons

Algemene Vergadering 2011 over boekjaar 2010: agendavolmacht, jr. enk / cons, commissaris enk / cons

Algemene Vergadering 2010 over boekjaar 2009: agenda, volmacht, JR enk, JR cons

Aandeelhoudersdienst

Financiële dienst voor de aandeelhouders van de vennootschap: KBC Bank, Afdeling Effectenadminstratie, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Om aan de (B)AV deel te nemen, moeten de aandeelhouders zich aan de statuten houden.