Raad van bestuur


Michel Balieus, onafhankelijk bestuurder

Daphné Claude, bestuurder

Serge Stroïnovsky (Claes-Wagner SPRL), bestuurder

François Vogeleer, onafhankelijk bestuurder

Alice Weill, bestuurder

Philippe L. Weill (BBFM SA), bestuurder, voorzitter

Jeanine Windey, onafhankelijk bestuurder

Bruno Lippens (BL Consulting), secretaris

Corporate Governance Charter (update 15 juni 2012)

Uitvoerend Comité

Serge Stroïnovsky
Philippe L. Weill

Dagelijks management

BL Consulting, vertegenwoordigd door Bruno Lippens

Audit Comité, Benoemings- en vergoedingscomité

De Raad van bestuur als geheel voert de aan het Audit Comité en Benoemings- en vergoedingscomité toegewezen taken uit.


Commissaris

RSM InterAudit, vertegenwoordigd door Sébastien Deckers

 

Externe accountant