Bedrijfsinformatie

Beluga nv

Groeneweg 17,  B-9320 Erembodegem

RPR 0401765981
BTW BE 401.765.981
HR Leuven 104.077

Om uw naam op te nemen in de investor relations mailing list, en alle beschikbare informatie gratis per e-mail te ontvangen, gelieve een e-mail te sturen naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

contact: Bruno Lippens

Kapitaal en aandelen

Totaal maatschappelijk kapitaal: € 4.610.247,39
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 1.366.990
Totaal aantal stemrechten (de noemer): 1.366.990

Alle stemrechtverlenende effecten zijn aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Alle aandelen zijn van een zelfde categorie. Alle aandelen hebben dezelfde stemrechten.

De Raad van bestuur beschikt over de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal van € 4.000.000 en de mogelijkheid tot inkoop van eigen aandelen. Per 30/06/2018 waren er 4.535 eigen aandelen Beluga aangekocht op de beurs: zie meest recent persbericht hieromtrent.  De Algemene Vergadering van 18/05/2018 heeft de bevoegdheid tot inkoop van eigen aandelen terug verlengd met 18 maanden.

De aandelen zijn statutair op naam of gedematerialiseerd. Bestaande aandelen aan toonder werden van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde aandelen.

De aandelen zijn genoteerd op NYSE Euronext Brussel, Eerste Markt (dubbele fixing), onder het symbool BELU en met ISIN code BE0003723377.

Dividend

Coupon nr 1: kapitaalvermindering van € 6,50 (netto) per aandeel, betaalbaar vanaf 27/06/2006.
Coupon nr 2: dividend van € 0,10 (bruto) per aandeel, betaalbaar vanaf 1/10/2008.
Coupon nr 3: dividend van € 0,10 (bruto) per aandeel, betaalbaar vanaf 1/06/2009.
Coupon nr 4: dividend van € 0,10 (bruto) per aandeel, betaalbaar vanaf 1/06/2010.
Coupon nr 5: dividend van € 0,10 (bruto) per aandeel, betaalbaar vanaf 1/06/2011.
Coupon nr 6: dividend van € 0,10 (bruto) per aandeel, betaalbaar vanaf 1/06/2012.

Coupon nr 7: dividend van € 0,10 (bruto) per aandeel, betaalbaar vanaf 1/06/2013.

Coupon nr 8: dividend van € 0,04 (bruto) per aandeel, betaalbaar vanaf 2/06/2014.

Coupon nr 9: dividend van € 0,348 (bruto) per aandeel, betaalbaar vanaf 20/05/2020.De vroegere 1.300.000 “VVPR strips” waarvan de notering door NYSE Euronext sinds 2013 waren geschrapt, werden in 2016 afgeschaft.

Eventuele houders van voormalige aandelen aan toonder, die ondertussen van rechtswege werden omgezet in gedematerialiseerde aandelen, dienen zich te wenden tot C.I.K./Euroclear Belgium.

Transparantie

De statutaire drempels voor participatiemeldingen zijn bepaald op 2%, 3%, 4%, 5%, 7,5%, 10%, 15%, 20%, enzovoort telkens per schijf van vijf procentpunt.

Kennisgevingsplichtige partijen kunnen contact opnemen met Bruno Lippens bij Beluga, via email op het adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De nodige formulieren vindt u ook op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten: FSMA.

Participaties gemeld tot 24/12/2019:

Ph. Weill (Hilos S.A., Longeval S.A.) : 64,45%

Peter Demolder: 3,03%

Persberichten van  31/10/2008 - 18/11/2010 - 23/02/2011 - 14/03/2011 - 26/03/2012 - 30/05/2014 - 6/05/2015 - 9/01/2019 -  14/01/2019 - 17/12/2019 - 24/12/2019

Statuten

gecoördineerde statuten van Beluga nv


Financiële Agenda

Jaarresultaten 2019: 31/03/2020
Publicatie jaarbrochure 2019: 15/04/2020
Algemene Vergadering over boekjaar 2019: 15/05/2020

Buitengewone Algemene Vergadering:  31/07/2020
Halfjaarresultaten 2020: 30/09/2020

 Documentatie Algemene Vergaderingen

Buitengewone Algemene Vergadering 31/07/2020: agenda, volmacht, fusievoorstel, statutenwijziging informatiedocument, voorstel nieuwe statuten NL / statuts FR ,  persbericht

Algemene Vergadering 15/05/2020 over boekjaar 2019: oproeping tot de vergadering met formaliteiten en procedures, agenda, volmachtformulier, jaarrekeningen 2019 enkelvoudig/geconsolideerd, verslagen commissaris enkelv geconsolideerd - notulen - persbericht 

Algemene Vergadering 17/05/2019 over boekjaar 2018: oproeping tot de vergadering met formaliteiten en procedures, agenda, volmachtformulier, jaarrekeningen 2018 enkelvoudig/ geconsolideerd, verslagen commissaris enkelv geconsolideerd - notulen - persbericht

Algemene Vergadering 18/05/2018 over boekjaar 2017: oproeping tot de vergadering met formaliteiten en procedures, agendavolmachtformulier, jaarrekeningen 2017 enkelvoudig/ geconsolideerd, verslagen commissaris enkelv / geconsolideerd - notulen - persbericht

Algemene Vergadering 19/05/2017 over boekjaar 2016: oproeping tot de vergadering met formaliteiten en procedures, agenda, volmachtformulier, jaarrekeningen 2016 enkelvoudiggeconsolideerd, verslagen commissaris enkelv / geconsolideerd - notulen - persbericht

Algemene Vergadering 20/05/2016 over boekjaar 2015: oproeping tot de vergadering met formaliteiten en procedures, agenda, volmachtformulier, jaarrekeningen 2015 enkelvoudig/ geconsolideerd, verslagen commissaris enkelvoudig / geconsolideerd

Algemene Vergadering 15/05/2015 over boekjaar 2014: oproeping tot de vergadering met formaliteiten en procedures, agenda, volmachtformulier, jaarrekeningen 2014 enkelvoudiggeconsolideerd, verslagen commissaris enkelvoudig / geconsolideerd

Algemene Vergadering 16/05/2014 over boekjaar 2013: oproeping tot de vergadering met formaliteiten en procedures, agenda (update 2.05.2014), volmachtformulier, jaarrekeningen 2013 enkelvoudig geconsolideerd, verslagen commissaris enkelvoudig / geconsolideerd

Algemene Vergadering 2013 over boekjaar 2012: oproeping, volmacht, jr. enkcons, commissaris enk / cons
Algemene Vergadering 2012 over boekjaar 2011: agenda - volmacht, jr. enk / cons, commissaris enk / cons
Algemene Vergadering 2011 over boekjaar 2010: agenda - volmacht, jr. enk / cons, commissaris enk / cons
Algemene Vergadering 2010 over boekjaar 2009: agenda, volmacht, JR enk, JR cons
Algemene Vergadering 2009 over boekjaar 2008: agenda, volmacht, JR enk, JR cons
Algemene Vergadering 2008 over boekjaar 2007: agenda, volmacht, JR enk, JR cons
Buitengewone Algemene Vergadering 2008: agenda , volmacht
Algemene Vergadering 2007 over boekjaar 2006: agenda, volmacht, JR enk, JR cons


Aandeelhoudersdienst

Financiële dienst voor de aandeelhouders van de vennootschap: KBC Bank, Afdeling Effectenadminstratie, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Om aan de (B)AV deel te nemen dienen de aandeelhouders hun aandelen aan toonder ten laatste 5 dagen voor de algemene vergadering neer te leggen op de zetel van de vennootschap of op de zetel en de kantoren van KBC Bank. De eigenaars van aandelen op naam moeten binnen dezelfde termijn aan de raad van bestuur van de vennootschap schriftelijk hun voornemen te kennen geven om de vergadering bij te wonen.